Barion Pixel

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tájékoztatlak, hogy mint vásárló (fogyasztó) az erikamira.com címen elérhető honlap használatával kinyilvánítod, hogy ismered és elfogadod az alábbi, a Ptk. (2013. évi Va. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérlek, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kívánsz lenni az erikamira.com honlap által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvasd el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vedd igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és azokat kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve.

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

1. Üzemeltető (egyben Szolgáltató) adatai:

Név: Császár Erika Mira egyéni vállalkozó
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 61. 
Adószám: 69002995-1-40
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: assist@erikamira.com
Honlap elérhetőség: erikamira.com
Számlaszám: Magnet Bank 16200010-10042559 (HUF)
Tárhelyszolgáltató: "Tárhelypark" Websupport Magyarország Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.)
Online számlázó rendszer: "Szamlazz.hu" KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7/D.)

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. Hatály: A jelen ÁSzF 2022. január 27. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A jelen ÁSzF módosításait a Üzemeltető a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról emailben értesíti. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszamenőleges hatálya.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1. Termékek

Online tréningek:

"Fedezd fel önmagad!" - Meditációs automatizált online tréning

"Az önszeretet gyakorlati alapjai" - Automatizált online tréning

"A Jó Nő mentalitása" - Automatizált online tréning

"Én, a nemfizikai lény" - Automatizált online tréning

"Teremtő naplóírás kihívás" - Automatizált online tréning

"Tiszta Pénz" - Automatizált online tréning

"A Szerelmes tréning" - Automatizált online tréning

"Álomból Valóság Mesterképzés" - Automatizált online tréning

"Az Önértékelés Művészete" - Automatizált online tréning

"A Létezés Extázisa" - Transzformációs online program

"Mind your Vibes! Önismereti közösség" - Automatizált online tréning (2024. február 18. óta nyilvános regisztrációval, nem korlátozott pénzbeni hozzájárulási lehetőséggel)

3.2. Szolgáltatások

"A Kielégítő Élet - A Létezés Extázisa Transzformációs online programhoz" - Interaktív Zárt csoport tagság előfizetéses rendszerben, kérdezési lehetőséggel.

"MasterMind - Mind your Vibes! Önismereti közösség Tagság" - Interaktív Zárt csoport tagság előfizetéses rendszerben, kérdezési lehetőséggel.

Bevezetői beszélgetés a hozzám történő beiratkozás előtt: 30 perces beszélgetés, csak online, egyedileg egyeztetett időpontban és csatornán. Az online felületeimre 2023. szeptember 26-át követően csak ilyen beszélgetést követően lehetséges a beiratkozás.

Egyéni konzultáció, mentorálás: csak online.
Videó- vagy telefonhívással: alkalmankénti (60 perces), vagy 12 alkalmas együttműködés egyéni (az egyéni igényeknek megfelelő) megállapodás szerinti ütemezésben és díjazással.
Email-es konzultáció egyéni megállapodás szerinti ütemezésben és díjazással. 

Üzletviteli tanácsadás (Jelenleg nem kérhető újabb együttműködés).

3.3. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt Áfát (alanyi Áfa mentesek).

3.4. A weboldalon Üzemeltető részletesen feltünteti a termék nevét, leírását. A termékek adatlapján megjelenített képek illusztrációként szerepelhetnek.

3.5. Amennyiben kedvezmény kerül bevezetésre, Üzemeltető teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat a kedvezményről és annak pontos időtartamáról.

3.6. Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, akkor az Üzemeltető nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében Felhasználónak joga van nem elfogadni a módosított ajánlatot. Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a vállalkozónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

3.7. Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Üzemeltető fenntarta a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja Felhasználót az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4. Vásárlás és szállítás

4.1. Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Üzemeltető kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

4.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Üzemeltetőnek felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.4. Egyéni konzultációra, mentorálásra ajánlatkérést követően minden esetben egyedi megállapodást köt Üzemeltető (Szolgáltató) és Igénybevevő, melyet igény esetén írásba is foglalnak. 

4.5. A Mind your Vibes! Önismereti közösség online tartalmaihoz Üzemeltető (Szolgáltató) az aktuálisan érvényes (weboldalon ismertetett) havi tagsági díj megfizetése ellenében teljeskörű hozzáférést biztosít Vásárlónak (Tagnak) egy naptári hónapra, mindaddig, amíg a tagsági díj fizetése esedékességig megtörténik. A közösségi felület tartalma folyamatosan bővül és a Tagok a korábbi tartalmakhoz is korlátlanul hozzáférnek. A tagságot a Vásárló (Tag) bármikor indoklás nélkül lemondhatja írásban a következő hónaptól kezdődően - ez esetben, ha később újra Taggá kíván válni, az akkori érvényes havi tagsági díjért vásárolhatja meg a hozzáférést. A tagsági díj emelése nem érinti a folyamatosan fenntartott tagságokat, azaz a tagsági díj a tagság időtartama alatt a kezdő díjjal megegyező mértékű. (Extrém piaci körülmények között Üzemeltető fenntartja a jogot a tagsági díj emelésére, a Tagokkal egyeztetve.)

4.6. A "Kielégítő Élet - A Létezés Extázisa Transzformációs Online Programhoz" és a "MasterMind - Mind your Vibes! Önismereti közösség Tagság" zárt Facebook csoporthoz tagságot biztosít Szolgáltató az aktuálisan érvényes (weboldalon ismertetett) havi tagsági díj megfizetése ellenében Vásárlónak (Tagnak) egy naptári hónapra mindaddig, amíg a tagsági díj fizetése esedékességig megtörténik. A zárt csoport tartalma folyamatosan bővül és a Tagok a korábbi tartalmakhoz is korlátlanul hozzáférnek. A tagságot a Vásárló (Tag) bármikor indoklás nélkül lemondhatja írásban a következő naptári hónaptól kezdődően - ez esetben, ha később újra Taggá kíván válni, az akkori érvényes havi tagsági díjért vásárolhatja meg a hozzáférést. A tagsági díj emelése nem érinti a folyamatosan fenntartott tagságokat, azaz a tagsági díj a tagság időtartama alatt a kezdő díjjal megegyező mértékű. (Extrém piaci körülmények között Üzemeltető fenntartja a jogot a tagsági díj emelésére, a Tagokkal egyeztetve.)

4.7. A "Mind your Vibes! Önismereti közösség"-be való nyilvános (fizetéshez nem kötött) regisztrációval és Szolgáltató által a hozzáférés biztosításával egyben a Regisztráló (Beiratkozó) Tag teljes mértékben elfogadja és magára kötelező érvényűnek ismeri el a jelen ÁSzF-ben foglaltakat. 

5. Az elektronikus szerződéskötés lépései

5.1. A Felhasználó a weboldal termékeinek és szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus regisztrációs/jelentkezési űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg.

5.2. Felhasználó megadja a szerződés létrejöttéhez szükséges valós adatait.

5.3. Az adatok megadását követően Felhasználó jóváhagyja a megrendelését/a szolgáltatás igénybevételét, valamint elfogadja a jelen aktuális ÁSzF-et.

5.4. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a
bevitt adatokat.

5.5. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Üzemeltetőhöz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Üzemeltető kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem
tud üzenetet fogadni.

5.6. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Felhasználó az elektronikus regisztrációs/jelentkezési űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSzF rendelkezéseit elfogadta, Üzemeltető pedig a szolgáltatást visszaigazolta.

5.7. A szolgáltatások aktiválásáról, azaz a szerződés létrejöttéről az Üzemeltető elektronikus levelet küld a Felhasználó részére.

5.8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus regisztrációs űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait
adta meg, a szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már
befizetett összeget Üzemeltető nem téríti vissza.

5.9. Az Üzemeltető vállalja, hogy a Felhasználó részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSzF-ben foglaltaknak megfelelően.

5.10. A szolgáltatások biztosításához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. 

6. A rendelés menete

6.1. Felhasználó regisztráció nélkül vásárolhat a weboldalon keresztül, ám az elektronikus termékek (online tréning) igénybevételéhez szükséges fiók létrehozására.

6.2. Felhasználó megadja a számlázási adatait és a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

6.2.1. Fizetési módok:

Közvetlen banki átutalás: A megrendelés véglegesítése után Felhasználó díjbekérőt kap elektronikus úton (emailben), a Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a díjbekérőn található bankszámlára 3 napon belül történő átutalását magára kötelező érvényűnek ismeri el. Az összeg Üzemeltető bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére és emailben számlát kap.

6.2.2. A weboldalon egyes online tréningek esetében, az ott ismertetett módon és ütemezésben lehetőség van részletfizetésre: Megrendelő választhatja a részletfizetési lehetőséget a részletfizetéses terméknél (és a megrendelést visszaigazoló emailben is) ismertetett ütemezésben, plusz ügyleti költségért  (manuális adminisztráció és pénzügyi tranzakciók ügyleti költsége), melyet a Megrendelésre kattintva és az első részlet megfizetésével elfogad. Részletfizetésre jelenleg csak díjbekérő ellenében történő átutalással van lehetőség.

6.2.2.1. Megrendelő az első sikeres fizetést követően hozzáfér a részletfizetéssel megrendelt termékhez és a hozzáférését Üzemeltető mindaddig biztosítja, amíg az fizetési ütemezésben vállalt határidőkre a részösszegek fizetése megtörténik, azaz Megrendelő átutalása beérkezik Üzemeltető számlájára, a kiállított díjbekérő szerint.

6.2.2.2. Megrendelő az utolsó megállapodott részletfizetési összeg Üzemeltető számlájára történő beérkezésekor válik Vásárlóvá.

6.2.2.3. Felek egy határozott és ismertetett vételárú termék vételárának részletekben történő kiegyenlítésére szerződnek, melyhez Üzemeltető az első részletfizetési összeg számlájára történő beérkezésekor hozzáférést ad Megrendelőnek, ezért lemondására nincs lehetőség.

6.2.2.4. Fizetési késedelem esetén Üzemeltető jogosult haladéktalanul korlátozni, felfüggeszteni Megrendelő hozzáférését mindaddig, amíg a fizetési késedelem fennáll. Ilyen esetben Megrendelő köteles haladéktalanul felvenni a kapcsolatot emailben Üzemeltetővel a helyzet tisztázása érdekében. 30 napnál hosszabb fizetési késedelem esetén Üzemeltető jogosult elállni a szerződéstől és véglegesen megszüntetni Megrendelő hozzáférését az érintett termékhez (és csak ahhoz), és mivel a teljesítés részben már megtörtént, nem kötelezett a már kifizetett részösszegek visszafizetésére. Megrendelő 30 napon túli fizetési késedelem esetén nem jogosult a hátrelék megfizetésével sem visszakapni a hozzáférését, attól véglegesen elesik, és a későbbiekben csak egyösszegű vásárlásra jogosult Üzemeltető weboldalán. Mivel a teljesítés megtörtént, a tréning anyaghoz Megrendelő hozzáfért és megtanulhatta, használhatta, ezért a tartozás a hozzáférés korlátozásának ellenére a fizetés megtörténtéig fennáll és követelhető Megrendelőtől e szerződés alapján. Minden későbbi kifizetés Megrendelőtől Üzemeltető felé, bármilyen termék vásárlásával kapcsolatosan kezdeményezte azt Megrendelő, elsődlegesen a fennálló tartozása kiegyenlítésére került beszámításra; ha azt meghaladó összegben történt a kifizetés, akkor a fennmaradó rész visszafizetésre kerül Megrendelőnek. Újabb termék vásárlása ekkor is csak egyösszegben lehetséges Megrendelő számára.

6.2.2.5. A részletfizetéssel megvásárolható termékek egyetlen oszthatatlan egységet képeznek, tehát a rész-fizetések nem eredményeznek rész-vásárlást, Megrendelő a teljes, a termékleírásban ismertetett összegű ügyleti költséggel emelt vételár részletekben történő, szerződött határidőkre való megfizetését vállalja.

6.2.2.6. A teljes összeg (vételár + ügyleti költség) határidőben történő megfizetését követően Vásárlónak korlátlan idejű hozzáférést biztosít Üzemeltető az immár megvásárolt termékhez.

6.2.2.7. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy egyedi esetekben, bizalmi alapon, saját belátása szerint részletfizetést biztosítson átutalásos és bankkártyás fizetési lehetőséggel nem automatizált rendszerben, hanem manuális fizetési értesítők kiküldésével és egyedi ellenőrzésével, a nyilvános részletfizetési lehetőséggel megegyező, fizetési konstrukcióban ismeretettel egyező részletfizetési összegekkel, ügyleti költséggel és fizetési határidőkkel. Ez esetben is érvényesek Megrendelőre jelen ÁSzF szabályozásai. 

6.3. A fizetés történhet magyar forintban és euroban. Alapértelmezetten az automatizált rendelés magyar forintban (HUF) történik, emellett a Megrendelőnek/Vásárlónak lehetősége van egy külön megrendelő űrlap kitöltésével EUR-ban történő átutalásos fizetést kérni, ezesetben díjbekérőt állít ki Szolgáltató a számára 3 napos fizetési határidővel. A díjbekérőn szerepelnek az átutalási adatok, EUR fizetés csak átutalással lehetséges.

6.4. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti Üzemeltető felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

6.5. Megrendelő visszaigazoló emailt kap a megadott email címére. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget és Áfát tartalmaz.

6.6. A vásárlás a teljes vételár Üzemeltető (Szolgáltató) bankszámlájára történő beérkezésekor válik teljesítetté Megrendelő (Vásárló) részéről.

6.7. Üzemeltető elektronikus vagy papír alapú (automatikusan kiállított) számlát küld emailben a Felhasználó részére a Szamlazz.hu rendszerén keresztül.

6.8. Egyösszegben megvásárolható termékek esetén a teljes vételár Üzemeltető (Szolgáltató) bankszámlájára történő beérkezését követően kezdni meg Szolgáltató a teljesítést a megvásárolt termék vagy szolgáltatás jellege szerint. (Pl. hozzáférést ad Vásárlónak a megvásárolt automatizált online tréninghez.) 

6.9. A szolgáltatások megrendelésének menete, a megrendelések feldolgozása, teljesítés, fizetés

6.9.1. Egyéni konzultációra (coaching) a weboldalon található űrlapon keresztül történő érdeklődést követően Üzemeltető emailben tájékoztatja Érdeklődőt a konzultációs lehetőségekről, a konzultáció aktuális díjazásáról, az elérhető időpontokról és a konzultációra való felkészülésről. Ha Érdeklődő elfogadja az ismertetett feltételeket, akkor felek időpontot egyeztetnek.

6.9.2. A megrendelések feldolgozása automatikusan (termékek esetében) és manuálisan (szolgáltatások esetében) történik, folyamatosan. Ha Érdeklődő nem kap a rendeléséről visszaigazoló emailt vagy az érdeklődésére válasz emailt 24 órán belül, akkor az assist @ erikamira. com email címen tudja ezt jelezni Üzemeltető felé.

6.9.3. Tartós együttműködés, azaz mentorálás (rendszeres konzultációban) esetén megegyezés szerint külön (esetenként írásos) szerződésbe foglalja Üzemeltető (Szolgáltató) és Igénybevevő az együttműködés egyedileg megállapodott kereteit és feltételeit. A mentorálási együttműködés díjazásában egyénileg állapodnak meg felek, Igénybevevő egyéni igényeire, a konzultáció jellegére, tárgyára és a rendszeres konzultációk időtartamára tekintettel.

6.9.4. Szolgáltató vállalja, hogy a konzultáció és mentorálás során minden birtokában lévő tudásával és legjobb képessége szerint segíti Igénybevevőt a kérdésekben, témákban és helyzetekben, amikkel hozzá fordult. 

6.9.5. Szolgáltató teljes és maximális titoktartást vállal - további külön megállapodás nélkül is - minden információval kapcsolatban, amit Igénybevevő megoszt vele, és gondoskodik arról, hogy ezek ne juthassanak harmadik személy tudomására.

6.9.6. Minden egyes konzultáció után Szolgáltató egyéni kérdéssort küld Igénybevevőnek, amelynek írásbeli megválaszolása segíti Igénybevevő számára a konzultáció során átélt élményeinek, szerzett információinak, született felismeréseinek és felmerült további kérdéseinek tudatosítását. Igénybevevőnek a  válszait nem szükséges megosztania Szolgáltatóval (de megteheti saját belátása szerint), hanem a kérdések megválaszolásánál a legfontosabb, hogy Igénybevevő maximálisan őszinte lehessen magával.

6.9.7. Mentorálás során Szolgáltató feladatokat is javasolhat Igénybevevőnek. Igénybevevő felelőssége maga felé, hogy elvégzi-e ezeket és milyen figyelemmel végzi el, ezek hatásosságáért Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

6.9.8. A konzultáció díja előre fizetendő, a weboldalon Igénybevevő által megadott adatok alapján az online számlázó rendszerben automatikusan generált díjbekérőn megadott bankszámlaszámra történő átutalással vagy bankkártyás fizetéssel.

6.9.9. A mentorálás díja minden hónap elején, előre fizetendő, Igénybevevő a díjat Szolgáltató által kiállított számla alapján 3 napos fizetési határidővel átutalással vagy készpénzben egyenlíti ki.

7. Élő, személyes és online tréningekkel, rendezvényekkel kapcsolatos rendelkezések

7.1. A weboldalon elérhető szolgáltatások köre élő, személyes és csoportos tréningeket, előadásokat, egyéb rendezvényeket és programokat is tartalmazhat időszakosan, melyek online közvetítésben is megtekinthető lehetnek. Minden eseményre csak az esemény megnyitásánál feltüntetett részletek és információk vonatkoznak, ezen információk - a jelen ÁSzF-ben szabályozott pontok kivételével - eseményenként eltérhetnek egymástól.

7.2. A megvásárolható tréningekről, programokról, szolgáltatásokról a weboldalon az adott esemény nevére, képére kattintva megjelennek az esemény részletei és elérhető a jelentkezési felület. Itt a Látogató megtalálja a program ismertetőjét, az aktuálisan meghirdetett időpontokat, helyszíneket és árakat. Az oldalon található „Jelentkezek!” gombra, vagy az oldal alján található „Ez kell nekem!” mezőre kattintva a Látogató eljut a jelentkezési felületre, melynek kitöltésével és a „Vásárlás” gombra való kattintással jelentkezhet az általa kiválasztott eseményre. A kötelezően kitöltendő mezők kitöltésének elmulasztása esetén, erre vonatkozó felhívás jelenik meg az oldalon. A jelentkezés elküldésével a Jelentkező elfogadja jelen ÁSzF-et és egy visszaigazoló e-mail üzenetet kap az általa megadott e-mail címre a jelentkezésről (részvétel vásárlásról), benne a vásárlásakor hatályos ÁSzF letöltési linkjével. Átutalásos fizetés választása esetén külön emailben érkezik meg a díjbekérő a fizetési adatokkal.

7.3. Az élő online eseményeken való részvétel feltétele a vásárláskor az árlapon a résztvevő valós adatainak megadása, valamint az esemény teljes részvételi díjának kifizetése a kezdési időpontot megelőzően. A korlátozott számú résztvevővel induló tréningeknél túljelentkezés esetén a részvételi díjak beérkezésének időpontjai alapján állítja össze Üzemeltető a résztvevők listáját, előnyt élveznek azok, akik korábban befizették a tréning díját.

7.4. Az események díjait az eseménynél leírt fizetési módokon lehetséges kiegyenlíteni. Az elérhető fizetési és szállítási módok eseményenként és termékenként eltérőek lehetnek. A szállítási és fizetési módok bármikori megváltoztatására Üzemeltető fenntartja a jogot. Az események aktuális részvételi díjairól és feltételeiről Felhasználó az adott esemény, program információs oldalán tájékozódhat.

7.5. Üzemeltető fenntartja a jogot a rendezvények időpontjának áthelyezésére, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el az Üzemeltető által minimálisan megfelelőnek ítélt létszámot. Ebben az esetben a már befizetett teljes díj visszakérhető vagy másik tréning időpontban használható fel.

7.6. Az Üzemeltető termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti. 

7.7. A Felhasználó írásos kérése esetén papír alapú számlát is kiállít az Üzemeltető.

7.8. Szolgáltatási jogviszony

7.8.1. Az Üzemeltető (Szolgáltató) és Felhasználó között a jogviszony a megrendelés a Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre (email üzenet), amely tartalmazza a tréninggel, eseménnyel, programmal kapcsolatos információkat és a hatályos ÁSzF letöltési linkjét.

7.8.2. A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

• bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Felhasználó esetében annak halálával;
• automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
• felek közös megegyezésével;
• felmondással.

7.8.3. Az esemény megkezdése előtti 30. napig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani, a tréningen, programon való részvételét lemondani. A 30. nap után azonban a Szolgáltató eseményeinek lemondása esetén a kifizetett díjakat a Szolgáltató nem fizeti vissza, illetve a 30. nap után a részvételi díjak visszatérítését, levásárolhatóságát a Szolgáltató nem köteles biztosítani. Azonban, ha a lemondás időpontjában a lemondott eseménnyel azonos című és tartalmú esemény a lemondott esemény időpontját követő 3 hónapon belüli időintervallumban meghirdetésre került, akkor a Szolgáltató indokolt esetben hozzájárulhat ahhoz, hogy a részvétel ezen az eseményen történjen meg.

7.8.4. Amennyiben a Felhasználó a tréning díjat a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre (3 napon belül) nem fizeti meg, illetve a fizetési emlékeztetőre további 3 napon belül nem reagál, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és a Felhasználó nem jogosult részt venni a rendezvényen. Jelentkezését a Szolgáltató automatikusan törli.

7.8.5. A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

7.8.6. A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos természetes-, vagy jogi személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani. 

7.9. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

7.9.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

7.9.2. A Szolgáltató jogosult a meghirdetett események témájának, időpontjának, helyszínének valamint az előadók személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett események törlésének lehetőségét is. A tréningek esetleges törléséről illetőleg időpont-, vagy helyszín módosulásáról a Szolgáltató köteles a Felhasználót legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

7.9.3. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy vendégelőadó meghívásakor, ha az előadó bármely oknál fogva nem jelenik meg az esemény napján, úgy a Szolgáltató megoldást keres a meghirdetett előadások megtartására. Amennyiben az előadások megtartásra kerülnek az előadó személyének megváltoztatásával vagy más egyedi megoldás révén, akkor pénzvisszafizetésre a Szolgáltató nem kötelezhető.

7.9.4. A Szolgáltató az élő események árainak meghatározásakor kínálhat bevezető árat egy meghatározott, Felhasználóval is ismertetett ideig, és fenntartja a jogot, hogy az esemény programjának, tartalmának kidolgozásakor, összeállításakor és különösen bővítésekor, annak értékével arányosan emeljen a kezdetben meghatározott áron. Szolgáltató nem alkalmaz akciókat, kedvezményeket, árcsökkentést egyedi termékek, események, szolgáltatások esetében. Több termék csomagban történő megvásárlása esetén megállapíthat kedvezőbb árat.

7.9.5. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani. A különböző kuponos vagy vásárlási jegyre jogosító kedvezmények egyszeri bruttó összegű kedvezményt, %-ban meghatározó kedvezményt, vagy levásárolhatóságot biztosítanak. Más akciókkal nem összevonhatóak, készpénzre nem válthatóak. Ha a kedvezményre jogosító jegyek értéke meghaladja a rajta vásárolni kívánt termék vagy szolgáltatás bruttó vételárát, úgy a különbözettől a Vásárló elesik, a Szolgáltatónak nem áll módjában visszaadni ebben az esetben.

7.9.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori vételárakat és szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Minden termékre és szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.

7.9.7. A tréningek nem a felnőttképzés keretein belül zajlanak, nem adnak szakképesítést és nem irányulnak kompetenciafejlesztésre.

7.10. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

7.10.1. A Felhasználó (vagy az általa megnevezett résztvevő) a befizetett eseményen, esemény modulon jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére. A Felhasználó jogosult a rendezvényen megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag kizárólag saját célú felhasználására.

7.10.2. A Felhasználó köteles az általa a jelentkezéskor (vásárláskor) megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a rendezvény megkezdéséig jelezni a Szolgáltató felé, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni.

7.10.3. A Felhasználó a rendezvényen köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel az esemény megtartását, valamint a többi résztvevőt nem zavarja. Különös tekintettel a zaklató, közízlést, és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra. Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására. Ilyen esetben a részvételi díj bármely formában történő visszatérítése sem lehetséges.

7.11. A megrendelt szolgáltatás lemondása, a tréning, program Szerzőjének jogai

7.11.1. Automatizált online tréningeken a részvétel nem ruházható át.

7.11.2. Élő online tréningen és eseményen a részvételi jogosultság átruházható. A résztvevő személy ilyen módú megváltozásáról, a megrendelőnek kötelessége írásban értesíteni a szolgáltatót az assist @ erikamira. com címen az esemény előtt legalább 48 órával. A változás visszaigazolását 24 órán belül a Szolgáltató köteles megküldeni. 

8. A fogyasztói visszajelzések, értékelések és vélemények kezelése és megjelenítése

8.1. Üzemeltető a Fogyasztóktól visszajelzést, tapasztalatokat, észrevételeket kér emailben, közösségi média felületeken és privát üzenetküldő fórumokon minőségbiztosításhoz és termékfejlesztéshez, és ennek keretében lehetőséget kínál a megvásárolt termékek, szolgáltatások nyilvános értékelésére Fogyasztók számára. 

8.2. Fogyasztó írásbeli és videós visszajelzést, véleményt, értékelést adhat Üzemeltetőnek (Szolgáltatónak):
* emailben és egyéb privát szöveges üzenetküldési fórumon keresztül,
* Üzemeltető közösségi média felületein (Facebook, Instagram, stb.),
* és Üzemeltető weboldalán a Termékek oldalain.

8.3. Fogyasztótól érkező szóbeli visszajelzést, véleményt, értékelést Üzemeltető semmilyen formában nem jegyez fel írásban és nem tesz közzé. 

8.4. Üzemeltető nem él szponzorált visszajelzésekkel, véleményekkel és értékelésekkel, de egyes esetekben az ellenőrzött (valódi) vásárlók, fogyasztók számára kedvezménykupont ajánl az értékelés adás, visszajelzés ösztönzésére. Ezeket az értékeléseket sem módosítja vagy befolyásolja, utólag sem. 

8.5. A privát üzenetben és a közösségi média felületeken érkezett visszajelzések, vélemények és értékelések esetében Üzemeltető minden esetben egyedileg kér írásos engedélyt Fogyasztótól, ha azokat más felületen (például értékesítési oldalakon, saját készítésű közösségi média tartalmakban) szeretné megjeleníteni, és a kapott engedélyt elektronikusan tárolja az Adatvédelmi Tájékoztatóban ismertetett gondossággal. Fogyasztó az adott engedélyt írásban bármikor visszavonhatja, ekkor Üzemeltető eltávolítja az adott visszajelzést, véleményt és értékelést az általa üzemeltetett felületekről. 

8.6. Üzemeltető által üzemeltetett rendszer (Woocommerce) lehetőséget ad, hogy a weboldalán a Termékoldalakon csak "ellenőrzött tulajdonosok" (valódi vásárlók), a fiókjukba történő belépést követően írhassanak értékelést és kötelezően csillagokkal is értékeljék a termékeket az értékelések könnyebb átláthatóságáért, és Üzemeltető mindenkor él ezzel a szabályozással. A weboldalon a Fogyasztóktól közvetlenül érkező értékeléseket teljeskörűen a Woocommerce webshop bővítmény kezeli és jeleníti meg.

8.7. Üzemeltető fenntartja a jogot a visszajelzések, vélemények és értékelések moderálására, azaz eltávolítására az általa üzemeltetett felületeken, különösen sértő, illetéktelen (nem valódi vásárlótól érkező), vagy obszcén szavakat tartalmazó esetekben. Üzemeltető semmilyen módon nem módosítja, nem szerkeszti, nem írja át a Fogyasztóktól kapott értékeléseket, visszajelzéseket, véleményeket, és nem befolyásolja Fogyasztókat utólagos módosításra. 

8.8. Üzemeltető közösségi média felületein Fogyasztó által megosztott visszajelzések, vélemények és értékelések harmadik személy általi felhasználásáért Üzemeltető felelősséget nem vállal, de a lehetőségek szerint biztosítja a diszkréciót (például a zártnak indított Facebook csoportokat zártan tartja). Üzemeltető weboldalán megjelenített minden tartalmat, így a megjelenített visszajelzéseket, véleményeket és értékeléseket is Szerzői jog védi (10. pont) a bárki más általi felhasználástól. 

9. Vegyes rendelkezések 

9.1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

9.2. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

9.3. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

9.4. A Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

9.5. Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

9.6. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénzhelyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

9.7. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

10. Szerzői jog

10.1. A weboldalon található minden tartalom (szöveg, blogbejegyzés, termékleírás, információ, tájékoztatás, a jelen ÁSzF, kép, fotó, adat, stb.) szerzői jogai térbeli és időbeli korlátozás nélkül Üzemeltetőt illetik meg. Tilos a weboldalról letöltött tartalmat a weboldalon leadott megrendelésen, vásárláson, ajánlatkérésen kívül bármilyen más célra felhasználni, és tilos ezeket átdolgozni vagy lemásolni. Jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy legalább 50.000 forint kötbért köteles fizetni a weboldal Üzemeltetőjének, a kárának külön bizonyítása nélkül is.

10.2. Üzemeltető nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

10.3. A weboldalra mutató internetes hivatkozás szabadon elhelyezhető más weboldalakon, Üzemeltető azonban jogosult ennek indoklás nélküli megszüntetését kérni.

10.4. Az élő és online tréningek, programok teljes tartalma, és a konzultációkon elhangzott információk, tudásanyag Üzemeltető (Szolgáltató) kizárólagos szellemi tulajdona, azok semmilyen formában nem oszthatók meg Felhasználó (Vásárló) által harmadik féllel Üzemeltető egyértelmű írásos hozzájárulása nélkül. A teljes tudásanyag, egész tréning vagy program anyagok kivételes esetben sem oszthatók meg, adhatók tovább vagy használhatók fel. 

10.5. Kivételes esetekben, kizárólag külön egyedi írásos megállapodásban meghatározottak szerint Felhasználó felhasználhatja az Üzemeltetőtől tanultakat a saját foglalkozásában. Ha ezt Felhasználó bevételszerzési vagy marketing céllal teszi, akkor felek rendszeres havi jogdíj juttatásban állapodnak meg, melynek Felhasználó mindaddig vállalja a megfizetését, amíg e célokra felhasználja a megállapodottak szerinti tudásanyagot. Felhasználó vállalja, hogy a tudásanyag felhasználási szándékával önként felkeresi Üzemeltetőt egyeztetésre, és rendszeresen tájékoztatja Üzemeltetőt a felhasználás minden tervezett változásáról. Felhasználó vállalja továbbá, hogy Üzemeltetőtől származó tudásanyagot nem ad tovább harmadik félnek továbbfelhasználásra bevételszerzési céllal, a tudásanyagot felelősen kezeli, és minden továbbfelhasználás iránti Érdeklődőt Üzemeltetőhöz irányít egyeztetésre a felhasználási feltételekről. 

10.6. Szolgáltatóéhoz hasonló tevékenységet folytató személy (bármilyen szakterületen működő oktató, tanító, tanár, tréner, influencer) vállalja, hogy nyilvánosan felvállalja azt, valamint valamennyi, vele aktuálisan és a jövőben együttműködő ügyfelét, felhasználóját (tanulóját) egyértelműen tájékoztatja arról, hogy Szolgáltatótól vesz igénybe szolgáltatást, azaz tőle tanul.

11. Elállás joga

11.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

11.2. Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja termékek esetében, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

11.3. Üzemeltető követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. 

11.4. Az online tréningekhez és programokhoz csak egy személy: a Vásárló férhet hozzá és végezheti el őket; a hozzáférési adatok és jog nem osztható meg mással és nem ruházható át.

11.5. A vásárlási kedvezményre jogosító kuponok nem oszthatók meg mással és nem ruházhatók át. Amennyiben a fogyasztó szándékosan vagy gondatlanságból megszegi e feltételt, úgy Üzemeltető haladéktalanul elállhat a szerződéstől és felfüggesztheti, törölheti a Vevő hozzáférését az online tréningekhez, és megtagadhatja a további értékesítést Vevő és az érintettek felé. Az esetlegesen okozott kárt Vevő köteles megtéríteni és a kifizetett tréning díjat nem igényelheti vissza.

11.6. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás részének vagy egészének teljesítését követően, ha Üzemeltető a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének vagy részének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. 

11.7. Sem az élő sem az automatizált online tréningek esetében nincs visszatérítésre lehetőség Üzemeltetőnél a tréning indulását követően, mivel a szolgáltatás/szállítás megkezdődik, akkor sem, ha a Vásárló nem él a hozzáférésével. - Az ez alól kivételt képező tréningek ismertető oldalán Üzemeltető mindig tájékoztatja Érdeklődőt / Megrendelőt / Vásárlót az esetleges teljes vagy részleges összegű visszatérítési feltételekről és határidőkről.

11.8. Az Üzemeltető a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

11.9. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

11.10. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

11.11. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

12. Panaszok intézése

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

13. Adatkezelés

Az üzemeltető a megrendelések során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben, amennyiben az alvállalkozója számára (Pl: posta, futárszolgálat, online számlázó program), a megrendelés kézbesítéséhez, számla kiállításához ez szükséges.

A honlap igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretnéd engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatod a böngésződ beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén előfordulhat, hogy a honlap bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja. A leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.

A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatója a honlapon érhető el.

Kelt: 2022. január 27.
Utolsó frissítés: 2024. február 18.