Barion Pixel

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tájékoztatlak, hogy mint vásárló (fogyasztó) az erikamira.com címen elérhető honlap használatával kinyilvánítod, hogy ismered és elfogadod az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérlek, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kívánsz lenni az erikamira.com honlap által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvasd el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vedd igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és azokat kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve.

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

1. Üzemeltető (egyben Szolgáltató) adatai:

Név: Császár Erika Mira egyéni vállalkozó
Székhely: 2463 Tordas, Kölcsey utca 8.
Adószám: 69002995-1-27
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: assist @ erikamira. com
Honlap elérhetőség: erikamira.com
Számlaszám: Magnet Bank 16200010-10042559 (HUF)
Tárhelyszolgáltató: "Tárhelypark" Websupport Magyarország Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.)
Online számlázó rendszer: "Szamlazz.hu" KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7/D.)

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. Hatály: A jelen ÁSzF 2022. január 27. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A jelen ÁSzF módosításait a Üzemeltető a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról emailben értesíti. A módosítások nem értintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszamenőleges hatálya.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1. Termékek

Online tréningek:

"Fedezd fel önmagad!" - Meditációs automatizált online tréning

"Az önszeretet gyakorlati alapjai" - Automatizált online tréning

"Az Önértékelés Művészete" - Online tréning

Festményekről készült művészi nyomatok (giclée): az eredeti festménnyel megegyező színű és méretű, múzeumi minőségű, sorszámozott (de nem korlátozott számú), egyedileg aláírt nyomatok, rámára feszített vásznon. A festmények szerzői jogai teljeskörűen Üzemeltetőt illetik.

3.2. Szolgáltatások

Egyéni konzultáció, mentorálás: csak online, alkalmankénti (óránként), ill. 1 vagy 3 hónapos együttműködés (heti 2x1 órás konzultációk)

Üzletviteli tanácsadás (Jelenleg nem kérhető újabb együttműködés).

3.3. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt Áfát (alanyi Áfa mentesek).

3.4. A weboldalon Üzemeltető részletesen feltünteti a termék nevét, leírását. A termékek adatlapján megjelenített képek illusztrációként szerepelhetnek.

3.5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Üzemeltető teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

3.6. Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, akkor az Üzemeltető nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében Felhasználónak joga van nem elfogadni a módosított ajánlatot. Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a vállalkozónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

3.7. Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Üzemeltető fenntarta a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja Felhasználót az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4. Vásárlás és szállítás

4.1. Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Üzemeltető kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

4.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Üzemeltetőnek felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.4. Festményről készült művészi nyomat (giclée) vásárlás: a megrendelés a weboldalon keresztül leadott megrendeléssel kezdődik, csak előre fizetéssel lehetséges, és külön írásbeli Adásvételi szerződés és jogi tájékoztató szabályozza az ügyletet. A megrendelés előrendelés, azaz a vételár Üzemeltető számlájára történő megérkezését követően adja le Üzemeltető a rendelést a nyomdának, akik 1-2 munkanap alatt elkészítik a művészi nyomatot. Ezután a nyomatok először Üzemeltetőhöz érkeznek, ő ellenőrzi a minőségüket és látja el őket aláírással és sorszámmal.Üzemeltető a szállításért és csomagolásért Magyarországon belül nem számít fel külön díjat. A várható szállítás a vételár beérkezését követően 7-10 munkanap.

4.5. A giclée-knek a vásárló számára történő elszállítása minden esetben egyéni megállapodás szerint valósul meg, melyet felek az Adásvételi szerződésbe foglalnak.

4.6. Egyéni konzultációra, mentorálásra ajánlatkérést követően minden esetben egyedi megállapodást köt Üzemeltető (Szolgáltató) és Igénybevevő, melyet igény esetén írásba is foglalnak. 

5. Az elektronikus szerződéskötés lépései

5.1. A Felhasználó a weboldal termékeinek és szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus regisztrációs/jelentkezési űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg.

5.2. Felhasználó megadja a szerződés létrejöttéhez szükséges valós adatait.

5.3. Az adatok megadását követően Felhasználó jóváhagyja a megrendelését/a szolgáltatás igénybevételét, valamint elfogadja a jelen aktuális ÁSzF-et.

5.4. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a
bevitt adatokat.

5.5. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Üzemeltetőhöz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Üzemeltető kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem
tud üzenetet fogadni.

5.6. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Felhasználó az elektronikus regisztrációs/jelentkezési űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSzF rendelkezéseit elfogadta, Üzemeltető pedig a szolgáltatást visszaigazolta.

5.7. A szolgáltatások aktiválásáról, azaz a szerződés létrejöttéről az Üzemeltető elektronikus levelet küld a Felhasználó részére.

5.8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus regisztrációs űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait
adta meg, a szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már
befizetett összeget Üzemeltető nem téríti vissza.

5.9. Az Üzemeltető vállalja, hogy a Felhasználó részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSzF-ben foglaltaknak megfelelően.

5.10. A szolgáltatások biztosításához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. 

6. A rendelés menete

6.1. Felhasználó regisztráció nélkül vásárolhat a weboldalon keresztül, ám az elektronikus temékek (online tréning) igénybevételéhez szükséges fiók létrehozására.

6.2. Felhasználó megadja a számlázási adatait és a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

6.2.1. Fizetési módok:

Átutalással: A megrendelés véglegesítése után Felhasználó díjbekérőt kap elektronikus úton (emailben), a Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a díjbekérőn található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Üzemeltető bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére és emailben számlát kap.

Online bankkártyás fizetési módok:

Barion: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni az Üzemeltető által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz (Üzemeltetőhöz) nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

PayPal: Felhasználó (amikor Vásárlóvá válik éppen) választhatja a PayPal-on keresztül történő fizetést is a PayPalnál lévő saját számlájának segítségével az ott elmenetett bankkártyájával vagy PayPal egyenlegével. Az adatai ez esetben sem jutnak el Szolgáltatóhoz (Üzemeltetőhöz). Ezt a PayPal nevű fizetési rendszert a PayPal Holdings, Inc. (PayPal Headquarters 2211 N. 1 St. San Jose, CA 95131) üzemelteti, amely a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Paypal Magyarországon hatályos Általános szerződési feltételei és az Adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan elérhetők magyar nyelven a https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/useragreement-full linken.

6.3. A fizetés történhet magyar forintban és euroban. Alapértelmezetten az automatizált rendelés magyar forintban (HUF) történik, emellett a Megrendelőnek/Vásárlónak lehetősége van egy külön megrendelő űrlap kitölrtésével EUR-ban történő átutalásos fizetést kérni, ezesetben díjbekérőt állít ki Szolgáltató a számára 3 napos fizetési határidővel. A díjbekérőn szerepelnek az átutalási adatok, EUR fizetés csak átutalással lehetséges.

6.4. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti Üzemeltető felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

6.5. Megrendelő visszaigazoló emailt kap a megadott email címére. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget és Áfát tartalmaz.

6.6. A vásárlás a teljes vételár Üzemeltető (Szolgáltató) bankszámlájára történő beérkezésekor válik teljesítetté Megrendelő (Vásárló) részéről.

6.7. Üzemeltető elektronikus (automatikusan kiállított) vagy papíralapú (manuálisan kiállított) számlát küld a Felhasználó részére.

6.8. A teljes vételár Üzemeltető (Szolgáltató) bankszámlájára történő beérkezését követően kezdni meg Szolgáltató a teljesítést a megvásárolt termék vagy szolgáltatás jellege szerint. (Pl. megrendeli a kivitelezőtől a Vásárló által megrendelt giclée-k legyártását, hozzáférést ad Vásárlónak a megvásárolt automatizált online tréninghez, vagy részvételt biztosít a a megvásárolt élő online tréningre.)

6.9. A szolgáltatások megrendelésének menete, a megrendelések feldolgozása, teljesítés, fizetés

6.9.1. Egyéni konzultációra (coaching) a weboldalon található űrlapon keresztül történő érdeklődést követően Üzemeltető emailben tájékoztatja Érdeklődőt a konzultációs lehetőségekről, a konzultáció aktuális díjazásáról, az elérhető időpontokról és a konzultációra való felkészülésről. Ha Érdeklődő elfogadja az ismertetett feltételeket, akkor felek időpontot egyeztetnek.

6.9.2. A megrendelések feldolgozása automatikusan (termékek esetében) és manuálisan (szolgáltatások esetében) történik, folyamatosan. Ha Érdeklődő nem kap a rendeléséről visszaigazoló emailt vagy az érdeklődésére válasz emailt 24 órán belül, akkor az assist @ erikamira. com email címen tudja ezt jelezni Üzemeltető felé.

6.9.3. Tartós együttműködés, azaz mentorálás (rendszeres konzultációban) esetén megegyezés szerint külön (esetenként írásos) szerződésbe foglalja Üzemeltető (Szolgáltató) és Igénybevevő az együttműködés egyedileg megállapodott kereteit és feltételeit. A mentorálási együttműködés díjazásában egyénileg állapodnak meg felek, Igénybevevő egyéni igényeire, a konzultáció jellegére, tárgyára és a rendszeres konzultációk időtartamára tekintettel.

6.9.4. Szolgáltató vállalja, hogy a konzultáció és mentorálás során minden birtokában lévő tudásával és legjobb képessége szerint segíti Igénybevevőt a kérdésekben, témákban és helyzetekben, amikkel hozzá fordult. 

6.9.5. Szolgáltató teljes és maximális titoktartást vállal - további külön megállapodás nélkül is - minden információval kapcsolatban, amit Igénybevevő megoszt vele, és gondoskodik arról, hogy ezek ne juthassanak harmadik személy tudomására.

6.9.6. Minden egyes konzultáció után Szolgáltató egyéni kérdéssort küld Igénybevevőnek, amelynek írásbeli megválaszolása segíti Igénybevevő számára a konzultáció során átélt élményeinek, szerzett információinak, született felismeréseinek és felmerült további kérdéseinek tudatosítását. Igénybevevőnek a  válszait nem szükséges megosztania Szolgáltatóval (de megteheti saját belátása szerint), hanem a kérdések megválaszolásánál a legfontosabb, hogy Igénybevevő maximálisan őszinte lehessen magával.

6.9.7. Mentorálás során Szolgáltató feladatokat is javasolhat Igénybevevőnek. Igénybevevő felelőssége maga felé, hogy elvégzi-e ezeket és milyen figyelemmel végzi el, ezek hatásosságáért Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

6.9.8. A konzultáció díja előre fizetendő, a weboldalon Igénybevevő által megadott adatok alapján az online számlázó rendszerben automatikusan generált díjbekérőn megadott bankszámlaszámra történő átutalással vagy bankkártyás fizetéssel.

6.9.9. A mentorálás díja minden hónap elején, előre fizetendő, Igénybevevő a díjat Szolgáltató által kiállított számla alapján 3 napos fizetési határidővel átutalással vagy készpénzben egyenlíti ki.

7. Tréningekkel, rendezvényekkel kapcsolatos rendelkezések

7.1. A weboldalon elérhető szolgáltatások köre élő, személyes és csoportos tréningeket, előadásokat, egyéb rendezvényeket és eseményeket tartalmaz, melyek közül néhány, időnként online közvetítésben is megtekinthető. Minden eseményre csak az esemény megnyitásánál feltüntetett részletek és információk vonatkoznak, ezen információk - a jelen ÁSzF-ben szabályozott pontok kivételével - eseményenként eltérhetnek egymástól.

7.2. A megrendelhető tréningek, szolgáltatások tekintetében, a weboldalainkon az adott esemény nevére kattintva előhívhatók az esemény részletei és a jelentkezési felülete. Itt a Látogató megtalálja az eseménytípus ismertetőjét, az aktuálisan meghirdetett időpontokat, helyszíneket és árakat, esetenként akciós árakat. Az oldalon található „Jelentkezés” gombra, vagy a „Jelentkezés” linkekre, vagy az oldal alján található „Tréning Jelentkezés” mezőre kattintva a Látogató eljut a jelentkezési felületre, melynek kitöltésével és a „Jelentkezem” gombra való kattintással jelentkezhet az általa kiválasztott eseményre. A kötelezően kitöltendő mezők kitöltésének elmulasztása esetén, erre vonatkozó felhívás jelenik meg az adott mező alatt. Az utolsó adatmezőben a Jelentkezőnek lehetősége van kiválasztani és kérni, hogy a jelentkezéssel egy időben feliratkozzon Üzemeltető hírlevelére. A jelentkezés elküldésével a Jelentkező elfogadja jelen ÁSzF-et és egy visszaigazoló e-mail üzenetet kap az általa megadott e-mail címre a jelentkezésről és átutalásos fizetés választása esetén külön emailben érkezik meg a díjbekérő a fizetési adatokról.

7.3. Az élő online eseményeken való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése (valós adatok megadásával), valamint az esemény teljes részvételi díjának kifizetése a kezdési időpontot megelőzően. A korlátozott számú résztvevővel induló tréningeknél túljelentkezés esetén a részvételi díjak beérkezésének időpontjai alapján állítja össze Üzemeltető a résztvevők listáját, előnyt élveznek azok, akik korábban befizették a tréning díját.

7.4. Az események díjait a jelentkezési űrlapokon elérhető fizetési módokon lehetséges kiegyenlíteni. Az elérhető fizetési és szállítási módok eseményenként és termékenként eltérőek lehetnek. A szállítási és fizetési módok bármikori megváltoztatására Üzemeltető fenntartja a jogot. Az események aktuális részvételi díjairól és feltételeiről Felhasználó az adott esemény saját aloldalán tájékozódhat.

7.5. Üzemeltető fenntartja a jogot a rendezvények időpontjának áthelyezésére, amennyiben a jelentkezők száma nem eri el az Üzemeltető által minimálisan megfelelőnek ítélt létszámot. Ebben az esetben a már befizetett teljes díj visszakérhető vagy másik tréning időpontban használható fel.

7.6. Az Üzemeltető termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti. 

7.7. A Felhasználó írásos kérése esetén papír alapú számlát is kiállít az Üzemeltető.

7.8. Szolgáltatási jogviszony

7.8.1. Az Üzemeltető (Szolgáltató) és Felhasználó között a jogviszony a megrendelés a Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre (e-mail üzenet), amely tartalmazza a tréninggel kapcsolatos információkat és fizetési adatokat.

7.8.2. A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

• bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Felhasználó esetében annak halálával;
• automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
• felek közös megegyezésével;
• felmondással.

7.8.3. Az esemény megkezdése előtti 30. napig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani, a tanfolyamokon való részvételét lemondani. A 30. nap után azonban a Szolgáltató eseményeinek, tréningjeinek lemondása esetén a kifizetett díjakat a Szolgáltató nem fizeti vissza, illetve a 30. nap után a részvételi díjak visszatérítését, levásárolhatóságát a Szolgáltató nem köteles biztosítani. Azonban, ha a lemondás időpontjában a lemondott eseménnyel azonos című és tartalmú esemény a lemondott esemény időpontját követő 3 hónapon belüli időintervallumban meghirdetésre került, akkor a Szolgáltató indokolt esetben hozzájárulhat ahhoz, hogy a részvétel ezen az eseményen történjen meg.

7.8.4. Amennyiben a Felhasználó a tréning díjat a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre (7 napon belül) nem fizeti meg, illetve a fizetési felszólításra további 4 napon belül nem reagál, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és a Felhasználó nem jogosult részt venni a rendezvényen. Jelentkezését a Szolgáltató automatikusan törli.

7.8.5. A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

7.8.6. A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos természetes-, vagy jogi személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani. 

7.9. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

7.9.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

7.9.2. A Szolgáltató jogosult a meghirdetett események témájának, időpontjának, helyszínének valamint az előadók személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett események törlésének lehetőségét is. A tréningek esetleges törléséről illetőleg időpont-, vagy helyszín módosulásáról a Szolgáltató köteles a Felhasználót legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

7.9.3. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy vendégelőadó meghívásakor, ha az előadó bármely oknál fogva nem jelenik meg az esemény napján, úgy a Szolgáltató megoldást keres a meghirdetett előadások megtartására. Amennyiben az előadások megtartásra kerülnek az előadó személyének megváltoztatásával vagy más egyedi megoldás révén, akkor pénzvisszafizetésre a Szolgáltató nem kötelezhető.

7.9.4. A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít az események listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és az akció időtartalmáról köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani. Az weboldalon időtartam nélkül megjelenített esetleges akciók határozatlan ideig, vagy visszavonásig érvényesek.

7.9.5. Szolgáltató fenn tartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani. A különböző kuponos vagy vásárlási jegyre jogosító kedvezmények egyszeri bruttó összegű kedvezményt, %-ban meghatározó kedvezményt, vagy levásárolhatóságot biztosítanak. Más akciókkal nem összevonhatóak, készpénzre nem válthatóak. Ha a kedvezményre jogosító jegyek értéke meghaladja a rajta vásárolni kívánt termék vagy szolgáltatás bruttó vételárát, úgy a különbözettől a Vásárló elesik, a Szolgáltatónak nem áll módjában visszaadni ebben az esetben.

7.9.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Minden szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.

7.10. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

7.10.1. A Felhasználó (vagy az általa megnevezett résztvevő) a befizetett eseményen, esemény modulon jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére. A Felhasználó jogosult a rendezvényen megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.

7.10.2. A Felhasználó köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a rendezvény megkezdéséig jelezni a Szolgáltató felé, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni.

7.10.3. A Felhasználó a rendezvényen köteles olyan magatartást tanúsítni, amellyel az esemény megtartását, valamint a többi résztvevőt nem zavarja. Különös tekintettel a zaklató, közízlést, és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra. Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására. Ilyen esetben a részvételi díj bármely formában történő visszatérítése sem
lehetséges.

7.11. A megrendelt szolgáltatás lemondása, a tréning Szerzőjének jogai

7.11.1. Automatizált online tréningeken a részvétel nem ruházható át.

7.11.2. Élő online tréningen és eseményen a részvételi jogosultság átruházható. A résztvevő személy ilyen módú megváltozásáról, a megrendelőnek kötelessége írásban értesíteni a szolgáltatót az assist @ erikamira. com címen az esemény előtt legalább 48 órával. A változás visszaigazolását 24 órán belül a Szolgáltató köteles megküldeni. 

8. Vegyes rendelkezések

8.1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

8.2. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

8.3. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 12.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

8.4. Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

8.5. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénzhelyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

8.6. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

9. Szerzői jog

9.1. A weboldalon található minden tartalom (szöveg, blogbejegyzés, termékleírás, információ, tájékoztatás, a jelen ÁSzF, kép, fotó, adat, stb.) szerzői jogai térbeli és időbeli korlátozás nélkül Üzemeltetőt illetik meg. Tilos a weboldalról letöltött tartalmat a weboldalon leadott megrendelésen, vásárláson, ajánlatkérésen kívül bármilyen más célra felhasználni, és tilos ezeket átdolgozni vagy lemásolni. Jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy legalább 50.000 forint kötbért köteles fizetni a weboldal Üzemeltetőjének, a kárának külön bizonyítása nélkül is.

9.2. Üzemeltető nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

9.3. A weboldalra mutató internetes hivatkozás szabadon elhelyezhető más weboldalakon, Üzemeltető azonban jogosult ennek indoklás nélküli megszüntetését kérni.

9.4. A festményekről készült giclée-k vásárlásához kapcsolódó jogokról bővebben: Szerzői jogi tájékoztató giclée vásárlásról

10. Elállás joga

10.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

10.2. Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

10.3. Üzemeltető követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. 

10.4. Az online tréning gyakorlatokhoz csak egy személy: a Vásárló férhet hozzá és végezheti el őket; a hozzáférési adatok és jog nem osztható meg mással és nem ruházható át.

10.5. A vásárlási kedvezményre jogosító kuponok nem oszthatók meg mással és nem ruházhatók át. Amennyiben a fogyasztó szándékosan vagy gondatlanságból megszegi e feltételt, úgy Üzemeltető haladéktalanul elállhat a szerződéstől és felfüggesztheti, törölheti a Vevő hozzáférését az online tréningekhez, és megtagadhatja a további értékesítést Vevő és az érintettek felé. Az esetlegesen okozott kárt Vevő köteles megtéríteni és a kifizetett tréning díjat nem igényelheti vissza.

10.6. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

10.7. Az Üzemeltető a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

10.8. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

10.9. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

10.10. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

11. Panaszok intézése

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

12. Adatkezelés

Az üzemeltető a megrendelések során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben, amennyiben az alvállalkozója számára (Pl: posta, futárszolgálat, online számlázó program), a megrendelés kézbesítéséhez, számla kiállításához ez szükséges.

A honlap igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretnéd engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatod a böngésződ beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén előfordulhat, hogy a honlap bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja. A leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.

A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatója a honlapon érhető el.

2022. január 27.