Barion Pixel

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy közérthető módon rögzítse a Császár Erika Mira egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelésre vonatkozó eljárási szabályait.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Az Adatkezelő küldetése a felelősségteljes gondolkodás, az adatok maximális védelme, a kommunikáció magas színvonala, valamint a magánélet tiszteletben tartása.

Adatkezelő: Császár Erika Mira egyéni vállalkozó
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 61.
Adószám: 69002995-1-40
E-mail: erika@erikamira.com
Honlap elérhetőség: erikamira.com
Web-tárhely szolgáltató: "Tárhelypark" Websupport Magyarország Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.)
Online számlázó rendszer: "Szamlazz.hu" KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7/D.)

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körébe az alábbiak tartoznak:
* Név és titulus
* Telefonszám, e-mail cím
* Lakcím, számlázási cím

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Adatkezelőnél megrendelést leadó, vele szerződő, tőle vásárló, ajánlatot kérő, hírlevélre jelentkező személy (a továbbiakban: Érintett) tartozik felelősséggel.

A személyes adatok megadása történhet névjegykártya átadásával, szóbeli információ útján (pl. e-mail cím szóban való közlése), valamint hírlevélre való feliratkozás során, ajánlatkéréssel, konzultációra való jelentkezéssel, vagy valamilyen megrendelés (online tréning) leadásával. Érintettnek a megrendelések és ajánlatkérések esetében egy űrlapot kell kitöltenie. Az egyes űrlapokon a kívánt adattípusok – az adott megrendeléstől, ajánlatkéréstől függően – eltérőek lehetnek. Az Érintett az űrlap végén található "Megrendelés", vagy „Küldés” gombra kattintással elfogadja személyes adatainak továbbítását Adatkezelő részére.

Az Érintett tájékoztatást kap az adatait érintő kezelésről. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató Adatkezelő honlapján (erikamira.com) nyilvánosan közzé van téve, bárki számára megtekinthető, illetve a megrendelő és ajánlatkérő űrlapokon szereplő hivatkozásra kattintva elérhető.

A személyes adatok tárolása elsősorban elektronikus adathordozón történik. Ezen elektronikus adatállományok védelmét különböző technikai megoldások biztosítják (szoftver védelem, vírusvédelem, biztonsági mentés, archiválás, jelszavak).

Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférés tekintetében.

Amennyiben a személyes adatok továbbítása szükséges – törvényes felelős adatkezeléssel szintén rendelkező – harmadik fél részére (például díjbekérő és számla kiállítása), úgy Adatkezelő az Érintettet erről tájékoztatja, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtilthassa.

Adatkezelő az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az illető személyes adatait reklám tartalmú, marketing célú megkeresés küldése céljából. A reklámot tartalmazó marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás (pl. hírlevél) bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen módosítható és visszavonható a levelek alján meghatározott módon és címen.

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelő által az adott szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Adatkezelő az Érintett kérelmére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatkezelő minden, tárolt adatot érintő törvényes kérésre válaszolni fog, és adott esetben minden személyes adat javítására, frissítésére, korlátozására, továbbítására vagy törlésére vonatkozó kérésre is.

Az adatok csak akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések csak akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatkezelő semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Cookie-k: a honlap igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben Érintett nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészőjének beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén előfordulhat, hogy a honlap bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

Tartalom megosztása (social share) esetén érvényes adatkezelés: az Érintett nyilvános profil adatait csak az ő beleegyezése alapján gyűjti a rendszer, amelyet Érintett megadott a közösségi bejelentkezés kezdete előtt, a közösségi hálózaton keresztül történő bejelentkezéshez. Ezek az adatok tartalmazzák a keresztnevet, vezetéknevet, e-mail címet, linket a közösségi média profilhoz, egyedi azonosítót, linket a szociális profil avatárához. Érintett a hozzájárulást bármikor visszavonhatja emailben a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató felülvizsgálata rendszeres lesz, a Tájékoztató szükség esetén módosításra kerül.

Ezen Tájékoztató hatálybalépésének időpontja: 2022. január 27.

Utolsó frissítés: 2023. január 17.